หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด***การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 99 
การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
** ด่วนที่สุด ** การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ./สถอ./อปท. [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
การบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและการรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ  [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
ด่วนที่สุด**เลื่อนกำหนดการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถานบันการเงิน [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 261
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 101,207 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10