หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร [ 19 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร [ 28 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธี [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร้อมฝาปิด คสล.ความยาวรว [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างการจัดทำป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยรักษาที่บ้าน (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนาม [ 18 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน ตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ด้ [ 10 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน ตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ด้ [ 28 ก.พ. 2565 ]

   
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยษ 916 ชัยภูมิ [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ (ธง ร.10) [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาป้ายไวนิล [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลคอนสวร [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอรืเลเซอร [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำป้ายสถานที่กักตัวผู้ป่วยรักษาที่บ้าน [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่มโครงการป้องกันควบคุ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ ๒๔ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อต้นไม้ สำหรับโครงการกิจกรรมวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษา [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อรถขยะ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบริการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 121 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ลาดใหญ่ ซื้อแมกเนติแอร์ ยี่ห้อ Saijo Denki 30000 บีทียู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองแวง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูของอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านยาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหร [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านยาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหร [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองสังข์ ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองสังข์ ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองสังข์ ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ โครงการ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ซับสีทอง จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ซับสีทอง ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายท่าหินโงม - ห้วยผ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ซับสีทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ซับสีทอง ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.วังชมภู จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.โสกปลาดุก จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายช่วยเหลือประชาชนขององคืการบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก สำนักปลัด [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ หมู่ที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลบำเ [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.คอนสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (สูง 0.50 เมตร) พร [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.กะฮาด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกะฮาด-ป่าสามเหลี่ยมทองคำ (หนองเรือ) บ้านกะฮาด หมู [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.กะฮาด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางลำพึง เจริญผล-ทางหลวง ๒๑๘๐ บ้านกะฮาด หมู่ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.กะฮาด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๘๐ -ถนนสายกะฮาด-โนนจาน (สายข้างฟาร์ม [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.กะฮาด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนานางสมร บุญเปรี่ยม-เชื่อมถนนรอบสระหนองกระทุ่ [ 19 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
       
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญเข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยื่นแบบฯผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
** ด่วนมาก ** การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการพัฒนาต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
***ด่วนที่สุด*** แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
 
   
 
อบต.วังชมภู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน [ 1 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
อบต.หนองโพนงาม [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2670 ครั้ง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะทีมพี่เลี้ยงฯ ครั้งที่ 3 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สท. แทน ประจำเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกสะอาด [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเป้า วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายชล ลาภคุณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ให้เกียรต [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้รับมอบหมายจาก นางส [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแท่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมประชาคมขอความเห็นชอบคืนพื้นที่สนามกีฬาและขอใช้เป็นลานจำหน่ายสินค้า [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านเป้า วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสายชล ลาภคุณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ทำการกั [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
     
 
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 1  
สอบถามการปรับย้ายจากทหารไป อบต ครับ (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 148  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ส.ค. 2564)    อ่าน 98  ตอบ 0  
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

บึงแวง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-889-098
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.คอนสวรรค์
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คอนสวรรค์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 127,031 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.คอนสวรรค์

facebook
ทต.คอนสวรรค์
ทต.คอนสวรรค์