หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
   
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดภูมิรัตนาราม เทศบาลตำบลคอนสวรร [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยการทำเ [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ในเขต [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๖๗๖๐ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและขอบคันหิน บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลค [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด) หมู่ [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกันดิน โดยการวางท่อลอดเหลี่ยมฯ บริเวณลำห้วยเสียว หมู่ที่ [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยการทำเ [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ปลอด [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนาม [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งฯเพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยการทำเกษตรอิ [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลย [ 20 ก.ย. 2564 ]

   
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงคันเก่า [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่สำหรับประเพณีลอยกระทง ประจำ [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าสู่สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อชุดตรวจโควิด Flowflex SARS-CoV-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๖๗๖ [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปรับพื้นที่ไหล่ทางและบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์พระท [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาทำพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา สำหรับประดิษฐานพระบรมฉายา [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษิษฐาธิราช [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อภารกิจในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระก [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อภารกิจในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระก [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อรถขยะ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบริการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.บ้านยาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองโดน ซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์(หนังสือพิมพ์)กองการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธ [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.นาเสียว จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านไทรงาม หมู่ ๑๒ สายเลียบลำห้วยบงตอนกลาง ตำบลนา [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.นาเสียว จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาวัง หมู่ ๑๐ สายเลียบลำห้วยแคนตอนล่าง ตำบลนา [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.คอนสาร ซื้อปรับปรุงถนนเลียบคลองนา (จากอุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.คอนสาร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑ จุด บ้านโนนหินลาด หมู่ที่ ๑๔ โ [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อน้ำดื่ม ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยวิ [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายมีสภาพเป็นหลุม เป [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อวัสดุก่อสร้าง (นั่งร้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อแบบพิมพ์สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหา [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้งส.อบต.และนายก อบต.ประจำอบต.โสก [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค ขนาด 40x30 ซม. จำนวน ๑๔ ป้าย (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดย [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ย. 2564 ]ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านป่าว่าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.กะฮาด จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดค่าพาหนะเช่าเต็นฑ์ ของโครงการเลือกตั้งนายกอง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.กะฮาด จ้างเหมาค่าจัดสถานที่และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้งและค่าพาหนะขนส่งของและอุปกรณ์ [ 25 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
       
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
รายงานติดตามผลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
***ด่วนที่สุด*** การจัดหาชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้งฯ [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
**ด่วนที่สุด** โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรม EF และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA  [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
การประชุมระดับชาติ เรื่องเด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ (All Children Belong in Safe and Nurturing Families) [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
จัดทําแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
**ด่วนที่สุด** การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
 
   
 
อบต.หนองแวง [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ต่ออีก1ปี 14 พ.ย.64 - [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง รับรางวัล อันดับที่ 3 หนังสั้น สืบสานตำนานสาวบ้านแต้ 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภ [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองนาแซง [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองไผ่ โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือก [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บำเหน็จณรงค์ ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสา [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วังชมภู การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.ลาดใหญ่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเสียว ประชุมพนักงาน อบต.นาเสียว [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาค [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายมโนต กองโฮม ผู้อำนวยการกองช่าง นายเกียรติศักดิ์ คำศรี นายช่ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ห้วยยาง ล้างลานกีฬาตลาดคลองเตย​ ม.10 [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.นาเสียว เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิก อบต./นายก อบต. เพื่อส่งเสริมให้ประชาช [ 25 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
 
 
     
 
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ ทต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ส.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 0  
สอบถามการปรับย้ายจากทหารไป อบต ครับ (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 0  
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

บึงแวง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-889-098
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.คอนสวรรค์
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คอนสวรรค์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 79,999 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.คอนสวรรค์

facebook
ทต.คอนสวรรค์
ทต.คอนสวรรค์