หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


จ้างการจ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซมระบบไฟพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน [ 25 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก ทต.คอนสวรรค์ และโรงเรี [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๑๔๖๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ [ 16 ธ.ค. 2564 ]ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก ทต.คอนสวรรค์ และโรงเรียนชุ [ 16 ธ.ค. 2564 ]จัดซื้อต้นดอกไม้ประดับ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหนองไหล หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดภูมิรัตนาราม เทศบาลตำบลคอนสวรร [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรด้วยการทำเ [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ในเขต [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๖๗๖๐ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและขอบคันหิน บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลค [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด) หมู่ [ 21 ก.ย. 2564 ]

   
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พ [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมระบบไฟพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกข [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อพัดลมติดเพดาน [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซดาไฟ) [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ทะเบียน ๔๐-๐๒๘๘ ชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน นข ๒๖๙๐ ชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ๒ ชั้น โดยเฉพาะเจา [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อรถขยะ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบริการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.ภูเขียว จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองแวง จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่แม่บทเชื่อมข้อมูลเข้า L.TAX๓๐๐ V. [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมย หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน สายทางจากบ้านนายยนต [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเมย หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายนามัยหมวกคำ ถ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายสมหวัง เนยสูงเนิน [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากบ้านนายกองใจ ขวัญสำรา [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายเสถียร โชคคุณ ถึง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ซับสีทอง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.วังชมภู จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.โสกปลาดุก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.แหลมทอง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามลำน้ำเจา บ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๓ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านยาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๓๕ ชั [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.หนองโดน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพ [ 27 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
       
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114  [ 28 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
 
   
 
** ด่วนที่สุด ** การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ. สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
** ด่วนที่สุด **การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่อปท. [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๖๕  [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
*ด่วนที่สุด* แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2565) [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานการติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมากราคม- มีนาคม 2565) [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแล ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู้ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
**ด่วนมาก** แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1 - 7 และ 9 - 10 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด** การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 (MU Safe School Virtual Workshop 9) หัวเรื่อง วัยรุ่นวัยว้าวุ่น? [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
 
   
 
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.วังชมภู การตรวจสอบรังวัดและจัดทำแผนที่ในการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดปริมาณขยะต้นทาง ปี 2565 ชุมชนบ้านเป้า ม. 8 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่่าหินโงม เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง ประชุมประชาคมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในการให้ความช่วยเ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังชมภู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองนาแซง กองสาธารณสุขฯ ร่วม รพ.สต.หนองนาแซง ลงพื้นที่ตรวจ ATK ให้กับประชาชน [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยยาง ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสวรรค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ ตรวจติดตาม คว [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยยาง การจองคิวออนไลน์ติดต่องานทะเบียนราษฎร ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสวรรค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ปิดพื้นที่ควบคุม [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสวรรค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทีมCDCU อำเภอคอนสวรรค์ ตรวจ ATK คัดกรองประชาชน [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ซับสีทอง [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
     
 
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ ทต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ส.ค. 2564)    อ่าน 53  ตอบ 0  
สอบถามการปรับย้ายจากทหารไป อบต ครับ (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 41  ตอบ 0  
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

บึงแวง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-889-098
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.คอนสวรรค์
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คอนสวรรค์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 101,176 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.คอนสวรรค์

facebook
ทต.คอนสวรรค์
ทต.คอนสวรรค์