หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนสวร [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร และบ่อพัก คสล. [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณหลังวัดโพธิ์บ้านจอก [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคอนส [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเดินเท้า) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเดินเท้า) ฯ บริเวณหนองไหล หมู่ ๑๒ ตำบลคอนส [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเดินเท้า) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อถังขยะ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 250 ถัง โดยวิธีเฉพาะเ [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำเว็ปไซต์หน่วยงาน เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หน [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้่นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑ [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ (โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ก.ค. 2564 ]

   
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๖๗๖ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่กักตัว [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
โครงการจัดซื้อกรวยจราจร [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานธรณี ชัยภูมิจีโ [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นที่ คศล.ทับหลังท่อ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล.ทับหลังท่อระบายน้ำ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล.ทับหลังท่อ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล.ทับพื้นหลัง [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นที่คศล.(ทางเดินเท้า) บริเวณหนองไหล [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล.ทับหลังท่อ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล. [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คศล.ทันหลังท่อระบายนำ้ชุมชนตะวันรอน [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ การจัดซื้อรถขยะ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบริการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.บ้านเป้า ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คั [ 17 ก.ย. 2564 ]ทต.บ้านเป้า ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คั [ 17 ก.ย. 2564 ]ทต.ภูเขียว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง นิวฮอนแลนด์ หมายเลขทะเบียน ตค 8 [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าหินโงม ซื้อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าหินโงม ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านยาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และถนนภายในเขตพ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองโดน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงและกู้ภัย ทะเบียน บย 6177 ชัยภูมิ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเติมน้ำสระโนนขี้ตุ่นด้านทิศใต้ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านซำมูลนาก หมู่ที [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการสูบน้ำจากฝาย รพช.ไปเติมน้ำสระหนองขี้นาก ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านสระปทุ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ. 132-70 สายแยก [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ. 132-70 สายแยก [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ. 132-70 สายแยก [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ. 132-70 สายแยก [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองไผ่ จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ. 132-70 สายแยก [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมการจัดการเรี [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมการจัดการเรี [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านหัน ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทาง [ 17 ก.ย. 2564 ]ทต.บ้านเต่า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3587 ชัยภูมิ (สำ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทต.หนองบัวแดง ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
       
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
 
   
 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 186 
ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
**ด่วนที่สุด**ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด** การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด** แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
รายงานการประชุมผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
**ด่วนมาก** การบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามข้อมูลปริมาณงานท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System) [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 95 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด**สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการฉีดวัดซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด***การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 428 
การอนุมัติงบประมาณายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 233 
****ด่วนที่สุด**** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 109 
เลื่อนกําหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย  [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายการรับฟัง ความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ  [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
 
   
 
ทต.ห้วยยาง -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง -VDO วีดิทัศน์- [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง ปิดตลาดนัด ภายในตำบลห้วยยางเป็นการชั่วคราว (เนื่องจากกรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง ประกาศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของพนักงานจ้างในสังกัด [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และป้องกันการถูกปรับ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง เทศบาลตำบลห้วยยาง นำโดย นางสาวศริณญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง รับมอบ ข้าว [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย “โกงไม่เอา เราไม่โกง& [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ปฏิญาณตน พร้อมเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ณ ห้ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง เทศบาลตำบลห้วยยาง โดยท่าน เชาวฤทธิ์ เท่าธุรี ปลัดเทศบาล และคณะได้ออกตรวจเยี่ยมจุ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
     
 
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ ทต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ส.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
สอบถามการปรับย้ายจากทหารไป อบต ครับ (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 10  ตอบ 0  
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-

บึงแวง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-889-098
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.คอนสวรรค์
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คอนสวรรค์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 74,586 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.คอนสวรรค์

facebook
ทต.คอนสวรรค์
ทต.คอนสวรรค์